Boldiš Martin, Ing.

Oddělení Praha, Technologické oddělení , technolog - operátor
Telefon224 900 173, 187